تماس با شرکت

توضیحات : کارخانه ملات خشک سمنان

آدرس : سمنان، کیلومتر 9 جاده مهدیشهر، شهرک صنعتی مهدیشهر، کارخانه ملات خشک سمنان

شماره تلفن : 02333641038

سایر شماره تلفن ها :

023-33641038

023-33641038

شماره فکس : ۰۲۳۳۳۶۴۱۰۴۶

ایمیل : bonmalat.co@gmail.com