تماس با شرکت

توضیحات : شماره تماس دفتر مرکزی : 22659073-021

آدرس : سمنان، کیلومتر 9 جاده سمنان مهدیشهر، کارخانه ملات خشک

شماره تلفن : 02333641034

سایر شماره تلفن ها :

مدیریت کارخانه : مهندس علیرضا حفار - داخلی 117


واحد فروش : مهندس محمد ابراهیم دادجم - داخلی 105


واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه : مهندس مجتبی عمید - داخلی 108


 

 

شماره فکس : ۰۲۳۳۳۶۴۱۰۴۶

ایمیل : bonmalat.co@gmail.com