مزایده و مناقصه

این شرکت در نظر دارد عملیات اجرایی (زیرسازی، اجرای رنگ پایه سیمان و عایق دوجزئی) دیوارهای داخلی و پیرامونی طبقات منفی 2 الی 4 را در قالب مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی به مدت 10روز نسبت به تکمیل اسناد مناقصه پیوست اقدام و حداکثر تا ساعت 12 ظهر مورخ 1401/10/27​​​​ نسبت به تحویل مدارک تکمیل شده به نشانی خ گاندی جنوبی، خ هفدهم، پ22، ط3، واحد حراست(شرکت بنیاد بتن ایران) اقدام نمایید. تلفن تماس: 22659073-021 و 09122310143

جهت شرکت در مناقصه، فایل پیوست را دانلود نمایید.