جذب نیرو

شرکت فناوری مصالح نوین ایرانیان جهت تکمیل ظرفیت پرسنل تولید خود نیاز به یک کارگر خط تولید دارد

متقاضیان می توانند جهت ارتباط با مجموعه، همه روزه از ساعت 8 الی 15 با شماره تماس زیر در ارتباط باشند 

09226938456