دریافت نمایندگی

شرکت فناوری مصالح نوین ایرانیان، جهت ایجاد شبکه فروش یکپارچه و دسترسی هر چه سریع تر و آسانتر مشتریان به محصولات، از سراسر کشور عاملیت فروش مستقیم و فعال می‌پذیرد.

جهت درخواست اعطای عاملیت فروش فایل پیوست را دانلود و بعد از پر کردن به شماره ذیل ارسال نمایید.

09191310566 - آقای دادجم