نمایندگی ها

ردیف نام نمایندگی استان شماره تماس آدرس
1 به ملات سمنان 09121310885 سمنان
2 بنیاد بتن اصفهان اصفهان 09123026150 اصفهان، چهار باغ بالا
3 بنیاد بتن جنوب شرق یزد 09130209061 یزد
4 پاکارتو مشهد 09153216938 مشهد
5 آقای هادی ایوبی اصفهان 09133637586 کاشان
6 آقای محسن میرزا زاده مازندران 09111262042 ساری
7 آقای علیرضا صمدی مازندران 09119921961 رامسر
8 آقای مجتبی دلاور فارس 09177825723 فارس
9 آقای محمد بختیاری همدان 09188162014 همدان
10 آقای مصطفی مطلبی اصفهان 09133548144 اصفهان
11 مهندس طباطبایی تهران 09124584529 تهران
12 آقای محمدرضا صداقت خراسان جنوبی 09152690914 بیرجند
13 آقای محمود عجمی سمنان 09123732651 شاهرود
14 آقای مهدی علی بخش زاده خوزستان 09163464736 دزفول
15 آقای مهندس ابراهیمی یزد 09133566473 یزد
16 گروه طرح و ساخت برجسازان کرمان کرمان 09352190394 کرمان
17 آقای فرشاد خوارزمی هرمزگان 09176405852 بندرعباس
18 آقای محمدسعید خضر هرمزگان 09126708848 کیش